Milton Logo@3x

Zwroty towaru i reklamacje

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

● Zakupione towary można zwrócić w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.
● Towar musi wrócić w nienaruszonym stanie.
● Koszty przesyłki zwrotnej, pokrywa kupujący.
● Produkty spersonalizowanie nie podlegają zwrotowi.
● Do zachowania terminu niezbędne jest wyłącznie złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
● Wzór oświadczenia dostępny jest poniżej na tej stronie.

Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
● w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@wanpy.com.pl

● drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: Milton sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 41, 05-091 Ząbki

Warunki zwrotów są następujące:
Należy w ciągu 14 dni od doręczenia produktów, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zwracany produkt należy wysłać w oryginalnym opakowaniu, nie otwieranym i nie zniszczonym. Zwroty należy wysyłać dobrze opakowane.
Aby uniknąć kłopotów z dostarczeniem lub niedostarczeniem zwrotów radzimy Państwu wysyłać je przesyłką poleconą

Problemy techniczne z dostarczonymi towarami są rozpatrywane zgodnie z procedurą reklamacyjną i nie podlegają odstąpieniu od umowy.

Następujące zwroty nie będą uwzględniane:
● otwarte, używane lub zniszczone produkty.
● produkty nie zakupione w naszym sklepie internetowym.
● przedmioty wykonywane na zamówienie
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Firma Milton sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zwrotów lub części produktów, które zostały rozpakowane, używane lub uszkodzone.

Więcej informacji na temat na stronach: polityka prywatności oraz regulamin znajdujacych sie na stronie https://wanpy.com.pl

 

Wzór odstąpienia od umowy 

skopiuj, wypełnij i prześlij razem ze zwracanym towarem

 

 

Imię, nazwisko

adres konsumenta

 

Milton sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 41

05-091 Ząbki

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Niniejszym, zawiadamiam, iż odstępuję od umowy sprzedaży,

(przedmioty sprzedaży) …………………………………………………………………………………………….

zawartej dnia …………………………………………………………………………………………………………

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są zobowiązane

do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny

zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………. zł. na konto ……………………………………..

Translate »